educationgondia.blogspot.in या ब्लॉगमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. गोन्दिया जिल्यातील शैक्षणिक समस्या, विविध शैक्षणिक उपक्रम याकरीता सदर ब्लॉग बनविण्यात आलेला आहे. या ब्लॉगवर सर्व प्रकारच्या समस्यांचा शोध घेवून त्यावर उपायोजना करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

About Blog

                This Blog is used to give information & updates about Activities under Education Department Zilla Parishad Gondia i.e. Sarwa Shiksha Abhiyan , Pragat Shakshanik Maharashtra ,UDISE ,SDMIS , SARAL ...

                                            
Head Office - Zilla Parishad Gondia ,Patanga Maidan , Amgaon Road , Gondia